Zmiana podziału godzin.

Dodane: 2014.10.1, 14:45 przez Tomasz Kielar

Od poniedziałku 6 października 2014r. obowiązywał będzie nowy podział godzin.

INFORMACJA O DODATKOWYCH DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ

Dodane: 2014.9.30, 21:32 przez Tomasz Kielar

INFORMACJA O DODATKOWYCH DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245 z późn. zmianami) – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego – ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
a) 02.01.2015r. – po zimowej przerwie świątecznej. Dla zainteresowanych uczniów będą organizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
b) 05.01.2015r. – po zimowej przerwie świątecznej. Dla zainteresowanych uczniów będą organizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
c) 23.04.2015r. – egzamin gimnazjalny z języka obcego
d) 06.05.2015r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
e) 05.06.2015r. – po dniu ustawowo wolnym od pracy. Dla zainteresowanych uczniów będą organizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
W dniach 23.04.2015r. oraz 06.05. 2015r. szkoła nie organizuje zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów.

Opinia:
1. Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 14 i XIV Liceum Ogólnokształcącego - pozytywna; protokół z zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2014 r.
2. Rady Rodziców Gimnazjum nr 14 i XIV Liceum Ogólnokształcącego - pozytywna; protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 r.
3. Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 14 i XIV Liceum Ogólnokształcącego - pozytywna; protokół z zebrania z dnia 30.09.2014r.
 

17 WRZEŚNIA

Dodane: 2014.9.17, 17:30 przez Andrzej Tadus

W dn. 17 września na Cmentarzu Rakowickim poczty sztandarowe ZSO nr 5 (XIV Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 14) wzięły udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę - odbywających się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.
Uroczystość zorganizowały Komitet Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu oraz małopolski Związek Piłsudczyków.
W programie obchodów znalazły się m.in. msza święta koncelebrowana w intencji Ofiar Komunizmu i w intencji Ojczyzny oraz uroczystość patriotyczna przy Symbolicznej Mogile-Pomniku Ofiar Komunizmu.

Nowości w galerii.

Dodane: 2014.9.17, 15:25 przez Tomasz Kielar

Spotkanie z rodzicami.

Dodane: 2014.9.7, 21:17 przez Tomasz Kielar

Zapraszamy rodziców wszystkich uczniów nasze szkoły na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami.
Spotkanie odbędzie się 11 września 2014r.
klasa I gimnazjum godz. 17.00;
klasy II i III gimnazjum godz. 17.15;
klasy I, II, III liceum godz. 17.30.

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH.

Dodane: 2014.9.2, 11:32 przez Tomasz Kielar

W dniach 04.09.– 05.09. w godzinach 13.00-15.00 w czytelni biblioteki szkolnej
odbędzie się kiermasz UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Przypominamy, że podręczniki mają być w dobrym stanie, nadających się do użytku
(wymazane podkreślenia, komplet stron).

J. Książek
A. Montgomery
A. Tadus
 

Nowy rok.

Dodane: 2014.8.29, 04:42 przez Tomasz Kielar

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15
dla uczniów
Gimnazjum nr 14 i XIV LO
1 września 2014r. o godz. 900  

Odeszła od nas na zawsze.

Dodane: 2014.8.18, 23:07 przez Tomasz Kielar

Sierpniowe egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne.

Dodane: 2014.7.29, 23:24 przez Tomasz Kielar

REKRUTACJA 2014/15 w XIV LO

Dodane: 2014.7.11, 12:01 przez Tomasz Kielar

Zakończony został etap rekrutacji elektronicznej. W roku szkolnym 2014/15 otwieramy jeden oddział klasy pierwszej.
Posiadamy jeszcze tylko kilka wolnych miejsc. Warto się zatem pośpieszyć.
Po ukończeniu klasy pierwszej młodzież będzie mogła wybrać dwa przedmioty - realizowane w zakresie rozszerzonym - spośród następujących:  biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, informatyka, historia, j. polski, wiedza o społeczeństwie.
Zachęcamy ponadto do lektury naszej STREFY GIMNAZJALISTY.

Zapraszając do "Czternastki", życzymy udanych wakacji.